Cyfrannwch Arian

Os ydych am ein helpu ni i warchod rhai or bobl ar cynefinoedd mwya bregus yn y byd, cyfrannwch at Arian i Fadagascar. Bydd croeso mawr i unrhyw gyfraniad, boed fawr neu fach. Mae ychydig yn gwneud llawer ym Madagascar. Gallwch ddefnyddio unrhyw un or dulliau cyfrannu syn cael eu disgrifio isod neu gysylltu (trwy ddefnyddior manylion ar y dudalen Cysylltwch Ni) i gael rhagor o wybodaeth.

Ar-lein

Gallwch ddefnyddio eich cerdyn debyd neu gredyd eich hun ac yn syml cliciwch ar y ddolen "Cyfrannwch nawr" isod a llenwch ein ffurflen ar-lein diogel. Os ydych yn dymuno i'ch rhodd fynd i brosiect penodol, gallwch ddewis pa un neu gadewch i ni benderfynu ble orau i wario. Mae hyn ar gyfer rhoddion untro yn unig.

Via Debit/Credit Card:

Cyfrannwch Nawr

Via PayPal:

Cyfrannwch Nawr

Trwy Siec neu daleb CAF trwyr Post

Gwnewch sieciau’n daladwy i “Arian i Fadagascar”. Os ydych am i’ch cyfraniad fynd i Gartref Plant Akany Avoko, dylai’r sieciau gael eu gwneud i “Arian i Fadagascar (AAA)”. Dylech anfon sieciau i "MfM, Langthwaite House, Lancaster LA2 9EB".

Os ydych yn drethdalwr, gall yr elusen hawlio 25% yn ychwanegol at eich cyfraniad, heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Defnyddiwch y ffurflen PDF sydd i’w chael yma. Codwch neu lawrlwythwch y ffurflen o’r wefan, ei hargraffu, ei llenwi a’i phostio’n ôl i ni, neu gallwch ei sganio a’i hanfon atom trwy e-bost.

Nodwch mai “MfM” yw ein cyfeiriad post (ac nid Arian i Fadagascar). Rydym wedi cael ein cynghori bod y gair “Arian” ar yr amlen yn gallu denu lladron

Trwy Archeb Sefydlog yn y Banc

Defnyddiwch y ffurflen Archeb Sefydlog sydd i’w chael yma. Codwch neu lawrlwythwch y ffurflen o’r we, ei hargraffu, ei llenwi a’i phostio’n ôl atom ni, neu sganiwch hi a’i hanfon trwy e-bost. N. B. Gallwch ddefnyddio’r ffurflen Gymraeg neu Saesneg, yn dibynnu ble mae eich banc.