Swyddi Gwag a Chyfleoedd i Wirfoddoli

Defnyddiwch eich sgiliau i wneud gwahani

Defnyddiwch eich sgiliau i wneud gwahaniaeth!

A hoffech CHI gynnig eich sgiliau a’ch amser i wella bywydau a gobeithion pobl ym Madagascar, a helpu i warchod eu hamgylchedd unigryw yr un pryd?

Os ie yw’r ateb, byddem yn falch iawn o glywed gennych!

Beth bynnag eich sgiliau, os oes gyda chi ddiddordeb a brwdfrydedd, gallwn wneud defnydd da o’ch amser!

Bydd gwirfoddoli i AiF yn rhoi cyfle i chi ennill profiad a sgiliau newydd, a’r sicrwydd fod eich gwaith yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. 

Pa un ai ydych am weithio’n achlysurol, o glydwch eich cartref eich hun, neu am ymuno gyda’n tîm yn intern yn y swyddfa yng Nghaerhirfryn, gallwn ddod o hyd i swyddogaeth sy’n gweddu i’ch diddordebau a’ch patrwm! 

Yn ogystal, os ydych yn gobeithio teithio i Madagascar ac yn dymuno gwirfoddoli gydag un o’n partneriaid, gallem gynnig cyngor ac awgrymiadau! 

Ar hyn o bryd, mae gyda ni gyfleoedd yn y meysydd hyn:

  • Rheoli a Chefnogi Gwefan - BRYS
  • Datblygu gwefannau cymdeithasol (Ymwelwch â’n tudalen Twitter newydd: @MFMadagascar)
  • Codi Arian
  • Ymchwil
  • Cynnal neu helpu gyda stondinau crefft a digwyddiadau codi arian i AiF
  • Ysgrifennu darnau i’n blog (http://moneyformadagascar.blogspot.co.uk/)
  • Cyfieithu (Ffrangeg neu Malagasy i Saesneg)
  • Golygu Clipiau Fideo (Yn ddelfrydol, gyda dealltwriaeth o Ffrangeg)
  • Cronfa ddata (Cefnogaeth i ddatblygu a defnyddio ein CRM)
  • Gweinyddu Cyffredinol (Er enghraifft, cofnodi data, ffeilio etc ...)

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

O.N.: Os oes gyda chi ddiddordeb sydd heb fod ar ein rhestr, peidiwch ag oedi cyn cysylltu a gallwn weld beth sy’n bosibl.

Am ragor o wybodaeth:

Cysylltwch â ni trwy e-bost: [email protected] neu ffoniwch ni ar 07956147316