Cyfeillion AiF

Anglo-Malagasy Society

Maer Anglo-Malagasy Society yn bod i ddatblygu cyfeillgarwch a chydweithio rhwng pobl y Deyrnas Unedig a Madagascar. Mae canolfan y Gymdeithas yn Llundain ac yn cynnal cyfarfodydd gyda siaradwyr diddorol bob blwyddyn

www.anglo-malagasysociety.co.uk Link opens in new window/tab image

Avonbrook Projects Abroad

Mae Avonbrook Projects Abroad yn cefnogi addysg yn y byd syn datblygu trwy ddarparu grantiau ar gyfer prosiectau hirdymor cynaliadwy. Maen nhw wedi cefnogi nifer o gynlluniau Arian i Fadagascar.

www.avonbrook.org.uk Link opens in new window/tab image

Azafady

Elusen gofrestredig yn y DU a chorff anllywodraethol ym Madagascar yw Azafady , a sefydlwyd yn 1994. Maen gweithio yn ne-ddwyrain Madagascar er mwyn lliniaru tlodi, gwella lles a gwarchod cynefinoedd hardd, unigryw.

www.azafady.org Link opens in new window/tab image

Dodwell Trust

Maer Dodwell Trust yn elusen gofrestredig yn y DU a sefydlwyd yn 1996 i helpu lleihau tlodi ym Madagascar. Ei ddulliau yw hyrwyddo addysg, gwybodaeth a chyfathrebu trwy ddarllediadau radio. Maer gwaith yn cael ei wneud gan fudiad Malagasy lleol or enw Mitondrasoa.

www.dodwell-trust.org Link opens in new window/tab image

The Durrell Wildlife Conservation Trust

Maer Durrell Wildlife Conservation Trust yn gwneud gwaith gwych ar draws y byd trwy fridio anifeiliaid prin mewn caethiwed au gwarchod yn eu cynefinoedd naturiol. Maer Trust yn gwneud gwaith parhaus gyda chrwbanod, lemwriaid a nifer o rywogaethau.

www.durrell.org Link opens in new window/tab image

Feedback Madagascar

Elusen fechan ond effeithiol or Alban yw Feedback Madagascar ac mae wedi bod yn gweithredu yn nwyrain Madagascar ers 1992.

www.feedbackmadagascar.org Link opens in new window/tab image

MOSS

Elusen gofrestredig a sefydlwyd yn 1993 yw MOSS (Madagascar Organisation for Saving Sight) er mwyn helpu i ddatblygu gwasanaethau ophthalmig a gwasanaethau iechyd cyffredinol ym Madagascar.

www.mossuk.net Link opens in new window/tab image