Ein Partneriaid Datblygu

Ein dull o weithredu yw cefnogir bobl Falagasy i ddod o hyd iw hatebion eu hunain ac i newid eu cymunedau eu hunain. Dydyn ni ddim yn elusen fawr, felly maen bwysig fod pa bynnag arian sydd gyda ni yn cael ei warion ddoeth. Byddwn yn rhoi grantiaun uniongyrchol i rwydwaith sefydledig o bartneriaid datblygu. Maer bobl ysbrydoledig hyn yn arwain cyrff a mudiadau o bob rhan or gymdeithas sifil, gan gynnwys grwpiau addysgol a chymunedol a grwpiau ffydd. Dyma beth sydd gan rai ohonyn nhw iw ddweud am eu profiad o weithio gydag Arian i Fadagascar:

"Diolch i Arian i Fadagascar, mae gan gannoedd o blant bellach le deche i astudio ynddo" Mr Martin Ravelomanantsoa

Mr Martin Ravelomanantsoa, Cyfarwyddwr Association ALF, Ucheldiroedd y Canoldir, Madagascar

"Mae cryfder ymrwymiad tymor hir Arian i Fadagascar i ni wedi gwneud argraff fawr arnon ni. Gyrrodd eu Cydlynydd 600km dim ond er mwyn ymweld n prosiect dyna i chi ddewrder a brwdfrydedd!" Mr Jean Pierre

Mr Jean Pierre, Pennaeth Asiantaeth Ddatblygu SAF, Maintirano

"Mae fy mudiad i wedi gweithio mewn partneriaeth gydag Arian i Fadagascar ers 1991. Maen nhw wedi cyllido sawl prosiect allweddol i ni: prosiectau syn cynhyrchu incwm ar gyfer cymunedau anghysbell, cynlluniau llythrennedd a rhifedd, mentrau i helpu carcharorion, cyllido addysg gynradd a llawer o raglenni hyfforddi galwedigaethol." Mme Charnette

Mme Charnette, Cyfarwyddwraig FATOAM, Tamatave