Arian i Fadagascar

y Tm

Mae Arian i Fadagascar yn cael ei redeg gan dm o ddeuddeg o bobl un ar ddeg o ymddiriedolwyr di-dl ac un gweithiwr datblygu syn derbyn cyflog. Maen nhwn ganolog ir gwaith o gyflawni prif nod yr elusen: sicrhau bod cymaint o arian phosib yn mynd i gefnogi prosiectau arloesol, cynaliadwy ym Madagascar, ar rheinyn cael eu harwain gan bobl leol. Y tm hwn syn gyfrifol am asesu dichonoldeb y ceisiadau y byddwn nin eu derbyn gan ein partneriaid Malagasy, am glustnodi cyllid a gwirio canlyniadaur prosiectau ar eu diwedd.

Dim ond oherwydd dyfnder a lled y profiad sydd gan ein hymddiriedolwyr an gweithiwr datblygu y maer model hwn yn gweithio. Mae pob un naill ai wedi byw a gweithio ym Madagascar neun meddu ar brofiad sylweddol o waith datblygu, o godi arian, busnes neu reoli. Maer profiad ymarferol hwn, eu hymwybyddiaeth ddiwylliannol au cariad at yr Ynys Goch yn allweddol wrth benderfynu pa brosiectau iw cefnogi ac wrth sicrhau bod arian ein cyfranwyr yn cael ei warion ddiogel ac yn effeithiol.

Ein Hanes

Tra bod Madagascar yn enwog am ei hanifeiliaid ai phlanhigion rhyfeddol, maen wlad mewn argyfwng. Ar l degawdau o anhrefn economaidd, mae lefelau incwm, gofal iechyd ac addysg ymhlith yr isaf yn y byd, tra bod cynnydd mewn poblogaeth yn rhoi pwysau anferth ar goedwigoedd glaw gwerthfawr.

Er mwyn ymateb ir trychineb cymdeithasol ac amgylcheddol hwn, cafodd Arian i Fadagascar ei sefydlu gan wirfoddolwyr a oedd yn dychwelyd or wlad ac yn awyddus i gyllido atebion lleol ac i alluogir Malagasy eu hunain i gymryd gafael ar eu dyfodol. Ers hynny, rydym wedi codi mwy na dwy filiwn o bunnoedd.

Mae ein prosiectaun mynd ir afael llawer or problemau allweddol syn wynebu Madagascar heddiw: sicrwydd bwyd, colli bio-amrywiaeth, iechyd gwael a thlodi eithafol. Byddwn hefyd yn ymateb i argyfyngau - o liniaru effaith seiclonau i raglenni bwyd ar gyfer plant y stryd au teuluoedd. Gydag adnoddau cymharol fychan, rydym wedi creu rhestr o lwyddiannau yr ydym ni, ein cefnogwyr an partneriaid Malagasyn falch ohono.