Ein Noddwyr

Un o allweddi ein llwyddiant yw cefnogaeth grwp o noddwyr sydd gwybodaeth ddi-ail am ddatblygu rhyngwladol, yr amgylchedd a Madagascar ei hun. Ychydig o gyrff syn ddigon lwcus i allu galw ar gefnogaeth a chyngor grwp mor wybodus ac uchel eu parch, pob un ag arbenigedd o safon byd yn un neu ragor on meysydd gwaith.

Rt. Anrh. Arglwydd Anderson o Abertawe

Rt. Anrh. Arglwydd Anderson o Abertawe

Roedd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Anderson o Abertawe yn Aelod Seneddol Llafur tros Fynwy o 1966 i 70, a thros Ddwyrain Abertawe o 1974 i 2005. Gwnaed ef yn arglwydd oes yn 2005 a thrwy gydol ei yrfa mae wedi ymroi i faterion rhyngwladol, yn fwyaf diweddar trwy fod yn Gadeirydd y Pwyllgor Dethol ar Faterion Tramor (1997-2005).

Hilary Bradt MBE

Hilary Bradt MBE

Mae Hilary Bradt MBE wedi ymweld Madagascar tua 25 o weithiau ers ei thaith gyntaf yn 1976, yn bennaf i arwain teithiau. Maen darlithio, darlledu ac ysgrifennu am fendithion a pheryglon teithio ym Madagascar a gwledydd eraill. Hi hefyd yw sylfaenydd llyfrau tywys Bradt. Mae ei Bradt Guide to Madagascar bellach yn ei ddegfed argraffiad. Cafodd ei gwneud yn MBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd 2008 am ei gwasanaeth ir diwydiant twristiaeth ac i elusennau.

Sir Mervyn Brown KCMG

Sir Mervyn Brown KCMG

Mae Syr Mervyn Brown KCMG yn gyn llysgennad Prydeinig i Madagascar ac yn awdur llyfrau awdurdodol, Madagascar Rediscovered a A History of Madagascar. Pan oedden nhwn byw yno, dysgodd ef ai wraig sut i ganu cerddoriaeth Falagasy a llwyddo i ennill sawl cystadleuaeth dennis. Ef yw Llywydd y Gymdeithas Eingl-Falagasy, maen aelod or Academie Malgache ac yn un o awdurdodau pennar byd ar yr Ynys Goch.

Farwnes Kinnock o Gaergybi

Farwnes Kinnock o Gaergybi

Maer Farwnes Kinnock o Gaergybi wedi ymgyrchu ers amser hir tros faterion syn ymwneud ag Affrica a chryfhaodd ei henw am fod yn arbenigwraig ar yr ardal yn ystod ei chyfnod yn Aelod o Senedd Ewrop, trwy fod yn gyd-lywydd ar Gynulliad Cyd Seneddol yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Affrica, y Carib ar Mr Tawel, a thra bun Weinidog Gwladol ar gyfer Affrica, y Carib, Canol America ar Cenhedloedd Unedig yn Llywodraeth Prydain. Mae bellach yn Llefarydd yr Wrthblaid ar Ddatblygu Rhyngwladol yn Nhyr Arglwyddi.

Dr Lee Durrell MBE

Dr Lee Durrell MBE

Dr Lee Durrell yw Cyfarwyddwr Mygedol y corff byd-enwog, Ymddiriedolaeth Durrell er Gwarchod Bywyd Gwyllt. Ac yntaun arbenigwr ar ymddygiad a chyfathrebu anifeiliaid, gwnaeth ei gwaith ymchwil ar gyfer PhD ar Madagascar yn nechraur 1970au. Yn ogystal chyd ysgrifennu nifer o lyfrau gydai gwr Gerald Durrell, maen awdur yn ei rhinwedd ei hun. Mae State of the Ark yn gyfeirlyfr am faterion syn wynebu cadwraethwyr ac am ddulliau o ddatrys problemau amgylcheddol.

Dr Barbara a Dr Allan Prys-Williams

Dr Barbara a Dr Allan Prys-Williams

Dr Barbara a Dr Allan Prys-Williams a sefydlodd Arian i Fadagascar, gan fod yn gyfrifol i raddau helaeth am ei gynnal yn ystod ei ddegawd cyntaf. Nhw oedd yn gyfrifol am sefydlur egwyddorion sylfaenol ar strwythur sydd wedi bod yn sail i fwy na 25 mlynedd o lwyddiant.