Amdanom ni / Cyfeillion AiF

The Durrell Wildlife Conservation Trust

Mae Ymddiriedolaeth Fywyd Gwyllt Durrell yn gwneud gwaith gwych ledled y byd yn magu anifeiliaid prin mewn caethiwed ac yn gwarchod anifeiliaid prin yn eu cynefinoedd naturiol. Mae’r Ymddiriedolaeth yn gwneud gwaith parhaus ym Madagascar gyda chrwbanod prin, lemwriaid a nifer o rywogaethau eraill.

www.durrell.org Link opens in new window/tab image

Anglo-Malagasy Society

Y rheswm tros fodolaeth y Gymdeithas Eingl-Falagasy yw i hyrwyddo cyfeillgarwch a chydweithio rhwng pobloedd y Deyrnas Unedig a Madagascar. Yn Llundain y mae canolfan y Gymdeithas a bydd yn cynnal cyfarfodydd gyda siaradwyr diddorol sawl gwaith boib blwyddyn.
www.anglo-malagasysociety.co.uk Link opens in new window/tab image

Avonbrook Projects Abroad

Mae Prosiectau Tramor Avonbrook yn cefnogi addysg yn y byd sy’n datblygu trwy gynnig grantiau ar gyfer prosiectau hirdymor cynaliadwy. Maen nhw wedi cefnogi nifer o gynlluniau Arian i Fadagascar.
www.avonbrook.org.uk Link opens in new window/tab image

Seed Madagascar

Seed Madagascar yn elusen sydd wedi ei chofrestru yn y Deyrnas Unedig ac yn gorff anllywodraethol ym Madagascar, wedi ei sefydlu yn 1994, gan weithio yn ne-ddwyrain Madagascar i liniaru tlodi, gwella lles y bobl a gwarchod amgylcheddau hardd ac unigryw.
www.madagascar.co.uk Link opens in new window/tab image

Dodwell Trust

Elusen sydd wedi ei chofrestru yn y Deyrnas Unedig yw Ymddiriedolaeth Dodwell, a gafodd ei sefydlu yn 1996 i leihau tlodi ym Madagascar. Ei ddull o weithredu yw hyrwyddo addysg, gwybodaeth a chyfathrebu trwy ddarlledu ar y radio. Caiff y gwaith ei wneud gan gorff Malagasy lleol o’r enw Mitondrasoa.
www.dodwell-trust.org Link opens in new window/tab image

Feedback Madagascar

Elusen fechan ond effeithiol o’r Alban yw Adborth Madagascar sydd wedi bod yn gweithredu yn nwyrain Madagascar ers 1992.
www.feedbackmadagascar.org Link opens in new window/tab image

MOSS

Mae MOSS (Corff Madagascar i Achub Golwg) yn elusen gofrestredig a gafodd ei sefydlu yn 1993 i helpu gwasanaethau llygaid a gwasanaethau iechyd cyffredinol ym Madagascar.
www.mossuk.net Link opens in new window/tab image