Cyfrannu

Os hoffech i ni warchod rhai o’r bobl a’r cynefinoedd naturiol mwyaf bregus yn y byd, rhowch rhodd i Arian i Fadagascar. Bydd croeso i unrhyw gyfraniad, boed fawr neu fach. Bydd ychydig yn mynd ymhell iawn ym Madagascar. Gallwch ddefnyddio unrhyw un o’r dulliau sy’n cael eu disgrifio islaw, neu cysylltwch (gan ddefnyddio’r manylion ar ein tudalen Cysylltu) am ragor o wybodaeth.

Ar-lein

Gallwch ddefnyddio eich cerdyn debyd neu gredyd a chlicio’r ddolen ‘Rhoi Nawr’ islaw a llenwi ein ffurflen ar-lein. Fel arall, gallwn hefyd gynnig dewis i gyfrannu trwy PayPal. Os ydych am i’ch cyfraniad fynd at brosiect penodol, gallwch ddewis pa un neu adael i ni benderfynu’r man gorau i wario’r arian.

Trwy Gerdyn Debyd/Credyd:

Rhoi Nawr

Trwy PayPal:

Rhoi Nawr

Siec neu Daleb CAF

Llenwch sieciau yn daladwy i “Arian i Fadagascar”. Os ydych am i’ch cyfraniad fynd at Gartref Plant Akany Avoko, dylai’r siecau gael eu llenwi yn enw “Arian i Fadagascar (AAA)”. Dylid anfon sieciau at “AiF, Langthwaite House, Lancaster LA2 9EB.
Os ydych yn talu treth, gall yr Elusen hawlio 25% yn ychwanegol ar eich fhodd, heb ddim cost i chi. Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn, defnyddiwch y ffurflen pdf RHODD CYMORTH fan hyn. Tynnwch y ffurflen o’r We, argraffwch hi, ei llenwi a’i phostio’n ôl aton ni.
Nodwch, os gwelwch yn dda, mai ein cyfeiriad post yw “AiF/MfM” (nid “Arian i Fadagascar/Money for Madagascar”). Rydym wedi cael cyngor y gallai’r gair “Arian/Money” ar yr amlen dynnu sylw lladron.

Archeb Sefydlog yn y Banc

Defnyddiwch y ffurflen Archeb Sefydlog sydd fan hyn. Tynnwch y ffurflen o’r We, ei hargraffu, ei llenwi a’i phostio’n ôl aton ni.