Ein partneriaid datblygu

Ein dull o weithredu yw cefnogi’r bobl Falagasy i ddod o hyd i’w hatebion eu hunain ac i newid eu cymunedau eu hunain. Dydyn ni ddim yn elusen fawr, felly mae’n bwysig fod pa bynnag arian sydd gyda ni yn cael ei wario’n ddoeth. Byddwn yn rhoi grantiau’n uniongyrchol i rwydwaith sefydledig o bartneriaid datblygu. Mae’r bobl ysbrydoledig hyn yn arwain cyrff a mudiadau o bob rhan o’r gymdeithas sifil, gan gynnwys grwpiau addysgol a chymunedol a grwpiau ffydd. Dyma’r hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud am eu profiad o weithio gydag Arian i Fadagascar:

“Diolch i Arian i Fadagascar, mae gan gannoedd o blant bellach le deche i astudio ynddo.”

Mr Martin Ravelomanantsoa, Cyfarwyddwr

Association ALF, Ucheldiroedd y Canoldir, Madagascar

 

mr-martin-ravelomanantsoa

“Mae cryfder ymrwymiad tymor hir Arian i Fadagascar i ni wedi gwneud argraff fawr arnon ni. Gyrrodd eu Cydlynydd 600km dim ond er mwyn ymweld â’n prosiect – dyna i chi ddewrder a brwdfrydedd!”

 Mr Jean Pierre, Pennaeth Asiantaeth Ddatblygu SAF, Maintirano

Mr-Jean-Pierre-Head-of-SAF-Development-Agency-Maintirano.

“Mae fy mudiad i wedi gweithio mewn partneriaeth gydag Arian i Fadagascar ers 1991. Maen nhw wedi cyllido sawl prosiect allweddol i ni: prosiectau sy’n cynhyrchu incwm ar gyfer cymunedau anghysbell, cynlluniau llythrennedd a rhifedd, mentrau i helpu carcharorion, cyllido addysg gynradd a llawer o raglenni hyfforddi galwedigaethol.”

Mme Charnette, Cyfarwyddwraig FATOAM, Tamatave

mme-charnette-director-fatoam-tamatave