Ein Noddwyr

Un o allweddi ein llwyddiant yw cefnogaeth grŵp o noddwyr sydd â gwybodaeth ddi-ail am ddatblygu rhyngwladol, yr amgylchedd a Madagascar ei hun. Ychydig o gyrff sy’n ddigon lwcus i allu galw ar gefnogaeth a chyngor grŵp mor wybodus ac uchel eu parch, pob un ag arbenigedd o safon byd yn un neu ragor o’n meysydd gwaith.

Roedd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Anderson o Abertawe yn Aelod Seneddol Llafur tros Fynwy

Roedd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Anderson o Abertawe yn Aelod Seneddol Llafur tros Fynwy o 1966 i 70, a thros Ddwyrain Abertawe o 1974 i 2005. Gwnaed ef yn arglwydd oes yn 2005 a thrwy gydol ei yrfa mae wedi ymroi i faterion rhyngwladol, yn fwyaf diweddar trwy fod yn Gadeirydd y Pwyllgor Dethol ar Faterion Tramor (1997-2005).

rt-honourable-lord-anderson-of-swansea

Hilary Bradt MBE

Mae Hilary Bradt MBE wedi ymweld â Madagascar tua 25 o weithiau ers ei thaith gyntaf yn 1976, yn bennaf i arwain teithiau. Mae’n darlithio, darlledu ac ysgrifennu am fendithion a pheryglon teithio ym Madagascar a gwledydd eraill. Hi hefyd yw sylfaenydd llyfrau tywys Bradt. Mae ei Bradt Guide to Madagascar bellach yn ei ddegfed argraffiad. Cafodd ei gwneud yn MBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd 2008 am ei gwasanaeth i’r diwydiant twristiaeth ac i elusennau.

hilary-bradt-mbe

Syr Mervyn Brown KCMG

Mae Syr Mervyn Brown KCMG yn gyn llysgennad Prydeinig i Madagascar ac yn awdur llyfrau awdurdodol, Madagascar Rediscovered a A History of Madagascar. Pan oedden nhw’n byw yno, dysgodd ef a’i wraig sut i ganu cerddoriaeth Falagasy a llwyddo i ennill sawl cystadleuaeth dennis. Ef yw Llywydd y Gymdeithas Eingl-Falagasy, mae’n aelod o’r Academie Malgache ac yn un o awdurdodau penna’r byd ar yr Ynys Goch.

sir-mervyn-brown-kcmg

Dr Lee Durrell MBE

Dr Lee Durrell yw Cyfarwyddwr Mygedol y corff byd-enwog, Ymddiriedolaeth Durrell er Gwarchod Bywyd Gwyllt. Ac yntau’n arbenigwr ar ymddygiad a chyfathrebu anifeiliaid, gwnaeth ei gwaith ymchwil ar gyfer PhD ar Madagascar yn nechrau’r 1970au. Yn ogystal â chyd ysgrifennu nifer o lyfrau gyda’i gŵr Gerald Durrell, mae’n awdur yn ei rhinwedd ei hun. Mae State of the Ark yn gyfeirlyfr am faterion sy’n wynebu cadwraethwyr ac am ddulliau o ddatrys problemau amgylcheddol.

dr-lee-durrell-mbe

Farwnes Kinnock o Gaergybi

Mae’r Farwnes Kinnock o Gaergybi wedi ymgyrchu ers amser hir tros faterion sy’n ymwneud ag Affrica a chryfhaodd ei henw am fod yn arbenigwraig ar yr ardal yn ystod ei chyfnod yn Aelod o Senedd Ewrop, trwy fod yn gyd-lywydd ar Gynulliad Cyd Seneddol yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Affrica, y Caribî a’r Môr Tawel, a thra bu’n Weinidog Gwladol ar gyfer Affrica, y Caribî, Canol America a’r Cenhedloedd Unedig yn Llywodraeth Prydain. Mae bellach yn Llefarydd yr Wrthblaid ar Ddatblygu Rhyngwladol yn Nhŷ’r Arglwyddi.

baroness-kinnock-of-holyhead

Dr Barbara a Dr Allan Prys-Williams

Dr Barbara a Dr Allan Prys-Williams a sefydlodd Arian i Fadagascar, gan fod yn gyfrifol i raddau helaeth am ei gynnal yn ystod ei ddegawd cyntaf. Nhw oedd yn gyfrifol am sefydlu’r egwyddorion sylfaenol a’r strwythur sydd wedi bod yn sail i fwy na 25 mlynedd o lwyddiant.

dr-barbara-and-dr-allan-prys-williams