Helpwch ni i ailblannu coedwigoedd Madagascar

Rydym yn arbed rhywogaethau lemwr endemig rhag diflannu gyda ‘Association Mitsinjo’ trwy ailblannu coedwigoedd glaw Madagascar. Bydd plannu coridorau bywyd gwyllt o amgylch Parc Cenedlaethol Andasibe yn rhoi mynediad i boblogaethau lemwr mewn perygl i diriogaeth newydd. Rydym yn anelu at blannu 30,000 o goed eleni, gan ddefnyddio hyd at 60 o wahanol fathau o goed endemig, yn ogystal â gweithio tuag at darged o adfer 290 hectar o goedwigoedd cynradd. Trwy fuddsoddi mewn addysg amgylcheddol a gweithgareddau bywoliaeth gymunedol, byddwn yn helpu i ddiogelu’r coed yn y tymor hir.

Helpwch ni i wneud fwy trwy noddi fwy o goed

Os ydych chi’n teimlo ysbrydoliaeth i adfer fwy o goedwig glaw Madagascar, rhowch rodd i noddi mwy o goed i’w plannu.

Fe allech chi blannu coed i nodi achlysur arbennig, i ymroddi i gariad, neu i roi fel anrheg i ffrind sy’n caru’r goedwig.

Mae unigolion, busnesau a grwpiau yn gallu gwrthsefyll eu ôl troed carbon trwy dalu i blannu coed. Gallwch hyd yn oed ymuno â’n cynllun ‘gefeillio coed’ i efeillio’ch hoff goeden yn y DU gyda choed sydd wedi eu plannu yn ddiweddar ym Madagascar.

Gall £ 1 dalu i blannu 1 goeden.

Gall £ 3 dalu i blannu a chynnal coeden.

Gall £ 5 dalu i blannu, cynnal a diogelu coeden, trwy fuddsoddi mewn gweithgareddau bywoliaeth gymunedol sy’n amddiffyn y goedwig a helpu cymunedau sy’n byw yn y goedwig i ddatblygu ffynonellau incwm cynaliadwy.

Defnyddiwch y botwm ‘Rhoddi’ melyn i roi eich swm dewisol neu anfonwch siec i ‘Money for Madagascar’. Ystyriwch gynnal apêl arbennig gan ddefnyddio ein poster apêl sydd ar gael i lawr lwytho (cliciwch yma i lawr lwytho). Neu cysylltwch â’r swyddfa Arian am Fadagascar i ddarganfod mwy am ‘Gefeillio Coed’ a ffyrdd eraill o fod yn rhan o ail-blannu coedwigoedd Madagascar.