Ble mae’n digwydd

Yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, mae Arian i Fadagascar wedi cefnogi prosiectau ym mhob rhan o’r Ynys Goch, mewn ardaloedd o dlodi trefol, tlodi gwledig ac mewn cynefinoedd naturiol sydd dan fygythiad yng rhanbarthau’r Gogledd, y De, y Dwyrain, y Gorllewin a’r Canolbarth. Ar hyn o bryd, mae gyda ni brosiectau yn yr ardaloedd sy’n cael eu dangos ar y map.


View The work of Money for Madagascar in a larger map