Amddiffyn a Galluogi Plant sy’n Agored i Niwed

Mae MfM yn gweithio i weddnewid bywydau plant sy’n agored i niwed yn y brifddinas ac yn yr ardal ehangach. Rhoddir cysgod, bwyd, gofal iechyd, addysg, dŵr, glanweithdra a gofal cariadus i blant amddifad, plant wedi’u gadael, rhai sydd wedi’u cam-drin a phlant digartref. Mae’r plant a’u teuluoedd yn derbyn cefnogaeth i’w cynorthwyo i oresgyn gwraidd achosion eu hamddifadedd. Caiff plant sydd ar gyfnod prawf ac mewn gofal gyfle i dderbyn hyfforddiant a chefnogaeth er mwyn ailgychwyn eu bywydau.

Mae MfM yn cefnogi pedair canolfan breswyl, pedair canolfan ddydd a dwy adain carchar i ieuenctid. Cliciwch ar yr isod i ddarllen mwy:

Canolfannau Preswyl yn:

Canolfannau Dydd yn:

Adain Garchar i Ieuenctid yn:


 

Mae mwy nag mil o blant yn elwa drwy’r rhaglen hon bob blwyddyn.

Cred MfM mewn buddsoddi mewn plant i’w cynorthwyo nhw i gyrraedd at eu potensial. Rydym ni hefyd yn buddsoddi yn y gofalwyr fel bod modd iddyn nhw ddysgu sgiliau, cael eu cymell a dysgu bod yn ofalgar. Mae gweithdai hyfforddi staff eleni wedi mynd i’r afael â: gwarchod plant, datblygiad plant, ymagweddau amlsector, a gweithgareddau ecolegol a chynhyrchu incwm. 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram