Croeso i Arian i Fadagascar

Mae Arian i Fadagascar yn ariannu prosiectau sy’n taclo problemau mwyaf dwys Madagascar heddiw gan gynnwys : tlodi enbyd, colli bio-amrywiaeth, iechyd gwael, diffyg sicrwydd bwyd a methu derbyn addysg. Mae’n helusen hefyd yn ymateb i wahanol argyfyngau ym Madagascar, o ariannu’r gwaith o liniaru effeithiau’r seiclonau i fwydo plant a theuluoedd sy’n byw ar y stryd.

Mae Arian i Fadagascar yn ymwneud â phobl. Mae hefyd yn ymwneud â phartneriaeth a chydweithio. Trwy gefnogi ymdrechion pobl i helpu eu hunain, rydym yn anelu at chwarae rhan, pa mor fach bynnag, yn y gwaith o gau’r bwlch rhwng cyfoethog a thlawd yn ein byd.

Cafodd Arian i Fadagascar ei sefydlu gan bobl o Gymru ac mae’n parhau i dderbyn cefnogaeth gan y gymuned Gymreig. Llywodraeth Cymru sydd wedi cyllido’r gwaith o sefydlu ein gwefan ddwyieithog.