Achubwch fy Nghartref!

£ 30.00

Gall £30 dalu am blannu a gwarchod 10 coeden frodorol.

 

 

{click for more info}

SKU: save-my-home Category:

Description

Gellir dod o hyd i 5% o’r holl fathau o anifeiliaid a phlanhigion y blaned ym Madagascar, y mae 250,000 ohonynt i’w cael ar yr ynys hon sef y 4ydd ynys fwyaf yn y byd. Y mae ailgoedwigo yn hanfodol i achub prif goedwigoedd Madagascar sy’n gynefin i filoedd o rywogaethau brodorol, gan gynnwys 101 math o lemur y mae 22 ohonynt mewn perygl.

Mae dros 80% o blanhigion ac anifeiliaid Madagascar yn unigryw, ond mae dadgoedwigo trwm wedi gadael dim ond 20% o’r goedwig wreiddiol yn weddill. Y mae llawer o’r rhywogaethau brodorol mewn perygl o ddiflannu, gan gynnwys y lemur sydd angen cynefin y goedwig ynghyd â phlanhigion prin sy’n darparu moddion sy’n medru achub bywyd.

Bydd £30 yn talu am blannu a gwarchod 10 coeden frodorol.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Achubwch fy Nghartref!”

Content missing

You may also like…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram